ΙΣΤΟΡΙΚΟ

H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα και αδιάκοπα από 19/10/1981 με κύριο μηχανολόγο μηχανικό τον Γεώργιο Γιαννέα και με έδρα τη Βάρδα Ηλείας στην οδό αγίου Νικολάου, ως συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκίνητων, δίχως κανένα πρόβλημα. 

Στις 11/05/1998 έγινε αλλαγή της έδρας της επιχείρησης η οποία μεταφέρθηκε σε ιδιόκτητο χώρο εντός ιδιοκτήτου κτιρίου στην κοινότητα Συρμπάνι Βάρδας. 

Στις 06/03/2013 προστέθηκαν και άλλες δραστηριότητες στην επιχείρηση, όπως βουλκανιζατέρ - εξατμίσεις- ηλεκτρολογείο - λιανικό και χονδρικό εμπόριο ελαστικών και εξατμίσεων οι οποίες δραστηριότητες περιλαμβάνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο. Επίσης, η επιχείρηση κάνει εγκαταστάσεις συστημάτων υγραερίου στα αυτοκίνητα (με πιστοποίηση) και είναι μοναδική στην ευρύτερη περιοχή της Βουπρασίας. 

O Παναγιώτης Γιαννέας που κατέχει τον τίτλο του Τεχνικού Οχημάτων και σπουδάζει παράλληλα Μηχανολόγος Μηχανικός είναι σήμερα βασικό στέλεχος της επιχείρησης.