Σας καλώς ορίζουμε στον διαδικτυακό τόπο του συνεργείου μας

H επιχείρηση μας δραστηριοποιείται ως συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκίνητων. Η επιτυχία αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας οφείλεται στη χρήση νέων και σύγχρονων μηχανημάτων που κάνουν σωστές διαγνώσεις των βλαβών και δίνουν σωστές και οικονομικές λύσεις στους πελάτες της. Η εμπειρία του Γεώργιου Γιαννέα σαν Μηχανολόγος μηχανικός και του Υιού του Παναγιώτη είναι εγγύηση για το όχημά σας. 

Monday, 19th August 2019
6:42:12am